top of page

Gebelik ve Miyom

Güncelleme tarihi: 21 Haz


Miyomlar, rahim kas dokusunda oluşan iyi huylu tümörlerdir. Gebelikten önce miyom varlığı anne adayı ve bebek açısından bazı riskler taşır. Miyomlar, rahmin şeklini bozarak bebeğin yerleşmesini engelleyebilir.

Miyomlar gebelikte genellikle büyürler. Bu büyüme özellikle gebeliğin ilk haftalarında daha hızlı olur; çoğunlukla gebeliğin ilerleyen dönemlerinde büyüme yavaşlar veya hiç büyüme meydana gelmez. Bazen miyomlar gebelik süreciyle büyümeye devam edebilir ve daha fazla semptom oluşturabilir. Gebelik döneminde miyom tanısı konmuş anne adayları tüm gebelik boyunca daha yakından takip edilmesi önerilir.


Gebelik sırasında miyomlar bazı durumlarda komplikasyonlara neden olabilirler:

Erken doğum

Miyomlar rahimin kasılmasına neden olarak erken doğmasına neden olabilir.

Doğum komplikasyonları

Düşük

Plasental sorunlar

Doğum sonrası kanama

Çoğu durumda miyomlar tedavi gerektirmez. Ancak komplikasyonlara neden olan miyomlar cerrahi olarak çıkarılabilir. Aşağıdaki durumlarda tedavi önerilebilir:

  • Miyomlar gebelik komplikasyonlarına neden oluyorsa

  • Miyomlar ağrı veya kanama gibi belirtilere neden oluyorsa

  • Miyomlar gelecekteki gebelikleri tehdit ediyorsa


Miyomların tedavisi için kullanılan yöntemler şunlardır:

İlaç tedavisi: Miyomların büyümesini durdurmak veya küçültmek için ilaçlar kullanılabilir.

Cerrahi tedavi: Miyomlar cerrahi olarak çıkarılabilir. Miyomektomi adı verilen bu işlem, miyomların rahimden çıkarılmasını içerir.

Histerektomi: Miyomlar çok büyükse veya diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermiyorsa, rahimin tamamının çıkarılması gerekebilir.


Miyomektomi sonrası gebelik

Miyomektomi, miyomların rahimden cerrahi olarak çıkarılması işlemidir. Miyomektomi sonrası gebelik mümkündür, ancak bazı riskler vardır:

Rahim yırtılması (rüptür): Miyomektomi sonrası en sık ve en çok korkulan komplikasyondur. Ameliyat sırasında miyomları çıkartmak için rahime yapılan kesiler onarılsa dahi bu bölge bu hiç bir zaman orijinali kadar sağlam olmaz (laparoskopik miyomektomilerde açık ameliyata göre dikişlerin daha güçsüz olduğu iddia edilse de bu konu oldukça tartışmalıdır). Dolayısı ile, bu zayıf noktalar hamilelik sırasında veya doğumun başlamsı ile rahim yırtılmasına (rüptür) yol açabilir. Rüptür aşırı kanamaya neden olarak annenin hayatını tehdit edebilir. Diğer bir tehlike bebeğin kısmen veya tamamen rahim dışına çıkmasına neden olabilir ki bu durumda göbek bağı sıkışarak bebeğin oksijensiz kalmasına ve hatta ölmesine neden olabilir. Rüptür riskini azaltmak için miyomektomi sonrası gebelik için en az 6 ay beklenmesi önerilir. Miyomektomi sonrası vajinal doğum önerilmez, dolayısı ile vajinal doğum düşünen annen adaylarının mümkün olduğunca miyomektomiden kaçınmaları gerekir.

Erken doğum: Özellikle rahim ağzına yakın yerleşmiş olan miyomların cerrahisi sırasında rahim ağzı zarar görebilir, ancak bu çok nadirdir. Daha sık olanı submukozal miyomların histeroskopik rezeksiyonu sırasında yapılan servikal dilatasyonun rahim ağzına verdiği hasar sonucu bu bölgenin zayıflmasına bağlı olarak servikal yetmezlik meydana gelmesidir.

Düşük: Miyomektomi sonrası rahim içinde oluşan yapışıklıklar bebeğin yerleşmesine engel olarak düşüğe neden olabilir; bu durum nadirdir.


Miyomektomi sonrası gebelik başarı oranları, anne adayının yaşına, miyomların boyutuna ve yerine ve cerrahi tekniğe bağlı olarak değişir. Miyomektomi sonrası gebelik riski olsa da, çoğu anne adayı sağlıklı bir şekilde hamilelik geçirebilir ve doğum yapabilir.


Önemli Bilgiler

Tüm gebe kadınlarda miyom gelişme riski vardır.

Miyomlar genellikle ağrısızdır ve belirti göstermez.

Miyomların büyüklüğü ve yeri komplikasyon riskini belirler.

Miyomlar olan kadınlar hamilelik sırasında daha sık takip edilmelidir.

34 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page