top of page

CVS

Gebelikte plasentayı oluşturan fetal membranlara koriyon denir. Bu bölge villus denilen yapılar bakımından zengindir. CVS, steril koşullarda ve ultrason eşliğinde 20G iğne ile koriyon bölgesindeki villuslardan (yani plasentadan) örnek alınması işlemidir. Bu koriyonik villuslar fetal orjinli dokular olduğundan bunların incelenmesi dolaylı olarak fetusun genetik yapısı hakkında bilgi verir. CVS, amniyosentez gibi ayaktan, günübirlik yapılan bir işlem olup hastanede yatmayı gerektirmez. Genellikle işlemden önce cilt ve cilt altı dokulara anestezi uygulanır.

Ne zaman yapılır

11. haftadan itibaren

Ağrılı bir işlem mi

Evet.

Ancak lokal anestezi ağrıyı kesmek için yeterlidir. 

Düşük yapma riski var mı

Evet.

yaklaşık %1

Antibiotik kullanmak gerekir mi

Hayır.

CVS - 22.jpg
CVS villus_edited_edited.jpg
Koriyonik villuslar

CVS 11. gebelik haftasından (CRL > 45mm) sonra yapılır. Daha erken dönemde yapılması bebekte bazı yapısal anomalilere sebep olabilir. CVS'in yapılması için üst sınır yoktur, ancak 16. haftadan sonra bazı özel durumlar dışında amniyosenteze üstünlüğü yoktur. Bu nedenle çoğunlukla ilk trimesterde kullanılan bir yöntemdir. CVS'in amniyosenteze üstünlüğü gebeliğin daha erken döneminde yapılabilmesi ve daha çabuk sonuç verebilmesidir. CVS abdominal (karın cildinden) veya transservikal (rahim ağızından) yapılabilir. Transservikal yol enfeksiyon riskini arttırdığı için günümüzde çok tercih edilmemektedir. Bazen transabdominal CVS sırasında koriyona ulaşılması teknik olarak güç olabilir. Bu durumda mesanenizin dolu veya boş olması arzu edilebilir; bu şekilde uterusun (rahmin) karnınızda pozisyon değiştirmesi, dolayısı ile örneğin alınacağı plasenta bölgesinin işlem için daha uygun bir pozisyona gelmesi sağlanabilir. CVS'den önce cilt ve cilt altı bölgesine lokal anestezi uygulanır. İşlemin kendisi amniyosenteze göre daha fazla tecrübe gerektirmekle birlikte deneyimli ellerde 1-2 dakika sürer. Deneyimsiz kişilerce yapılması düşük riskini arttırır. Bu nedenle mutlaka perinatologlar tarafından yapılması gerekir. İşlemden sonra yeterli villus alınıp alınamadığı kontrol edilerek gerekirse işlem tekrar edilebilir. 

 

CVS sonrası neye dikkat edilmelidir?

Amniyosentez için geçerli olanlar CVS için de geçerlidir. Amniyosentezden farklı olarak CVS sonra damlama tarzında hafif vajinal kanama olabilir ve bu 1 hafta kadar sürebilir, ancak kanamanın adet kanaması kadar fazla olmaması gerekir. İşlemden sonra pıhtılı fazla miktarda kanama, kötü kokulu akıntı, karın ağrısı, ateş olması veya sıvıyla karışık kanama olması enfeksiyon veya abortus (düşük) lehine olabilir. Bu durum derhal doktora bildirilmelidir.

CVS'in riskleri nelerdir?

CVS, uygulamayı yapan kişinin tecrübesine bağlı olmakla birlikte yaklaşık %1 fetal kayıp (düşük) riski taşır. Diğer bir risk ise elde edilen örneğin anne dokuları ile kontamine (fetusa ait dokulara annenin dokularının karışması) olmasıdır. Bunun dışında yaklaşık %1 oranda plasentadan alınan doku fetusun genetik yapısını yansıtmayabilir, ki buna "placental confined mosaicism" (plasentada sınırlı mozaik yapı) denir. Bu sayılan son iki durumda kontrol amacıyla amniyosentez gerekebilir. CVS'de diğer bir problem, bazen yeterli materyal elde edilememesi veya laboratuvardan üreme olmamasıdır; bu olasılıklar çok nadir olmasına rağmen bilinmelidir.

CVS 
Prof. Dr. Cem Batukan
bottom of page